Course curriculum

 • 1

  NHÀ NỔI 3D

  • GIỚI THIỆU THÊM VỀ BẠN

  • MÔ HÌNH NHÀ NỔI 3D (POP-UP) LÀ GÌ?

 • 2

  CHUẨN BỊ SẴN SÀNG!

  • BẢN MẪU IN NHÀ NỔI 3D TRÊN GIẤY A4

  • CÔNG CỤ VÀ VẬT LIỆU

  • ĐẶT MỤC TIÊU

 • 3

  Cùng tiến hành thôi!

  • XEM VIDEO CÁCH LÀM

  • LẤY CẢM HỨNG

  • CÁCH TIẾN HÀNH

  • CÂU HỎI

  • HOÀN THIỆN VÀ NỘP BÀI

  • DÀNH CHO BA MẸ

  • CÂU CHUYỆN VỀ NHÀ NỔI VÀ BỘ MÔN NGHỆ THUẬT KIRIGAMI!

 • 4

  Các dự án học Online hấp dẫn khác

  • TÌM HIỂU THÊM VỀ ARKKI VÀ CÁC KHÓA HỌC ONLINE KHÁC