Course curriculum

 • 1

  NHÀ CHO NGƯỜI BẠN TÍ HON!

  • GIỚI THIỆU THÊM VỀ BẠN

  • ĐỒ CHƠI YÊU THÍCH CỦA BẠN SẼ SỐNG NHƯ THẾ NÀO?

 • 2

  CHUẨN BỊ SẴN SÀNG NÀO!

  • CÔNG CỤ VÀ VẬT LIỆU

  • TÌM KHÔNG GIAN LÀM VIỆC PHÙ HỢP

  • ĐẶT MỤC TIÊU

 • 3

  CÙNG LÀM NÀO!

  • LẤY CẢM HỨNG

  • TẠO NHÂN VẬT CỦA BẠN

  • THIẾT KẾ TỪNG BƯỚC

  • XÂY DỰNG MÔ HÌNH

  • CÁC HÌNH DẠNG TRONG KIẾN TRÚC

  • CÂU HỎI

  • CHO BA MẸ

 • 4

  VỀ ARKKI

  • HOÀN THIỆN VÀ NỘP BÀI

  • TÌM HIỂU THÊM VỀ ARKKI VÀ CÁC KHÓA HỌC ONLINE KHÁC